Zdravotnický materiál, Autolékarnička Steriwund

Záruka, reklamační řád

 

Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Kupující je povinen zboží prohlédnout při převzetí anebo nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Není-li při dodání zboží stanovena delší záruční doba, činí záruční doba na dodané zboží 24 měsíců.

Zjistí-li kupující zjevné vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, e-mail, fax), telefonicky nebo osobně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od převzetí zboží.

Kupující je povinen vady skryté uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 let od převzetí zboží.

 

Oznámení o vadách musí obsahovat číslo faktury, název či katalogové číslo zboží, popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje, příp.počet vadných kusů.

Prodávající posoudí a vyřeší reklamaci ve lhůtě 30 dní od obdržení oznámení o vadách. V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdařila anebo prodávající nevyřídil reklamaci ve stanovené lhůtě, může kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy či požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebrání-li vady zboží v jeho používání. V případě, že se prodávající a kupující nedohodnou na výši slevy z kupní ceny, kupující má právo odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu odstoupení od smlouvy či požadovat slevu z kupní ceny písemně formou doporučeného dopisu, prodávající v tomto případě vrátí kupujícímu kupní cenu či poskytne slevu z kupní ceny do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy či žádosti o slevu z kupní ceny a má právo ve stejné lhůtě požadovat vrácení zboží.

 

V případě podezření na nežádoucí účinek či závadu v jakosti zdravotnického prostředku nás, prosím, kontaktujte na tel. Čísle 604 278 325 nebo 603 485 562, hovorné je účtováno dle platného ceníku Vašeho operátora.


DomůDomů

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy

Novinky na mail

Košík

(prázdný)

Novinky

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy