Záruka, reklamační řád

 

Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Kupující je povinen zboží prohlédnout při převzetí anebo nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Není-li při dodání zboží stanovena delší záruční doba, činí záruční doba na dodané zboží 24 měsíců.

Zjistí-li kupující zjevné vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, e-mail, fax), telefonicky nebo osobně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od převzetí zboží.

Kupující je povinen vady skryté uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 let od převzetí zboží.

 

Oznámení o vadách musí obsahovat číslo faktury, název či katalogové číslo zboží, popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje, příp.počet vadných kusů.

Prodávající posoudí a vyřeší reklamaci ve lhůtě 30 dní od obdržení oznámení o vadách. V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdařila anebo prodávající nevyřídil reklamaci ve stanovené lhůtě, může kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy či požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebrání-li vady zboží v jeho používání. V případě, že se prodávající a kupující nedohodnou na výši slevy z kupní ceny, kupující má právo odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu odstoupení od smlouvy či požadovat slevu z kupní ceny písemně formou doporučeného dopisu, prodávající v tomto případě vrátí kupujícímu kupní cenu či poskytne slevu z kupní ceny do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy či žádosti o slevu z kupní ceny a má právo ve stejné lhůtě požadovat vrácení zboží.

 

V případě podezření na nežádoucí účinek či závadu v jakosti zdravotnického prostředku nás, prosím, kontaktujte na tel. Čísle 604 278 325 nebo 603 485 562, hovorné je účtováno dle platného ceníku Vašeho operátora.